Sebastian Höss

 • Kultur, Sport und Vereinsausschuss
 • Rechnungsprüfungsausschuss
 • Vertreter Hauptausschuss
 • Vertreter Bauausschuss
 • Vertreter im Umwelt,- Energieausschuss – Ausschuss für Ortsentwicklung

Dr. Werner Kienle

 • Hauptausschuss
 • Vertreter im Bauausschuss
 • Vertreter im Umwelt,- Energieausschuss – Ausschuss für Ortsentwicklung
 • Vertreter Rechnungsprüfungsausschuss

Georg Schnitzenbaumer

 • Bauausschuss
 • Umwelt-, Energieausschuss – Ausschuss für Ortsentwicklung
 • Vertreter Hauptausschuss
 • Vertreter Rechnungsprüfungsausschuss